021-83315

بیمه درمان

بیمه تکمیلی،جبران خسارات درمان افراد در مراجعه حضوری به مراکز درمانی خارج از سیستم تامین اجتماعی و یا بیمارستانهای دولتی می باشد.
تابع ضوابط خاصی مانند: گروهی بودن،به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات(حداقل نفرات در این نوع قرارداد ۵۰ نفر می باشد)،و پوششهای است که بیمه شدگان در مراجعه حضوری به این مراکز،بین ۱۰۰٪ تا ۷۰٪ تحت پوشش آن بوده و چند سالی است که با توجه به شرایط و نوع پوشش هایش مورد توجه عموم هموطنان گردیده است.
با توجه به رایگان بودن خدمات پزشکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی و بیمارستانهای دولتی و به لحاظ کثرت مراجعات،عرضه خدمات پزشکی در این مراکز با کیفیتی بسیار پایین به هموطنان ارایه میگردد،که این باعث نارضایتی در بیبن هموطنان گردیده است.
نیز یادآور میشوم که بعضی از پوشش های آن مانند دندان پزشکی،که در بیمه تامین اجتماعی بندرت تحت پوشش میباشند،با پوشش های خوبی که باز هم مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته،به بیمه شدگان سرویس های مطلوبی را ارایه میدهند.
در حال حاضر کلیه شرکت های بیمه در این زمینه فعالیت می نمایند و شرکت آتیه سازان حافظ از نظر پوشش های بیبمه درمان گروهی یکی از برتر یبن شرکت های حال حاضر در ایران بوده،و در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر بیمه شده در سراسر ایران را در غالب قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی،بازنشستگان کشوری،اصناف،وزارت آموزش و پرورش و ... در سراسر ایران تحت پوشش دارد.
ضمنا شرکت کمک رسان ایران (SOS) نیز بصورت خانوادگی،پوشش های بسیار ایده آلی رابه عموم هموطنان ارایه میدهد.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر همه روزه بجز جمعه ها می توانید از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۱۸/۰۰ ضمن تماس با بنده اطلاعات بیشتری در این زمینه دریافت نمایید.
انتخاب حق شماست.