021-83315

مقاله های اجتماعی

سود از ۱۵ تا ۲۳ درصد رشد کرد

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپرده‌های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این فاصله‌ چند روزه اقدام به...

سود از ۱۵ تا ۲۳ درصد رشد کرد

واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها

شرکت ارتباطات زیرساخت در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای شهریور ماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات...

واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها